Balony reklamowe w reklamie firm energetycznych

Balony reklamowe

W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wokół nas jest bardzo dużo różnego rodzaju reklam. Dzieje się tak dlatego, że w większości branż na rynku panuje bardzo silna konkurencja. Rzecz jasna jej przyczyną jest wzrost liczby firm na rynku, a także wzrost jakości usług. Dotyczy to także firm działających w branży energetycznej. Firm tych powstaje coraz więcej, a więc wszystkie one (bez względu na to, czy są nowe czy działają już jakiś czas) muszą starać się stale pozyskiwać nowych klientów, oczywiście na masową skalę. Jakie mogą przy tym podejmować czynności? Popularne stało się dystrybuowanie różnorodnych gadżetów reklamowych.

Gadżety reklamowe, np. balony reklamowe, w ujęciu bardziej konkretnym, są dystrybuowane wśród tych, którzy dopiero mogą stać się klientami danej firmy energetycznej, jak i wśród tych, którzy z jej usług już korzystają. Jaka jest różnica w działaniach w obu sytuacjach?

Jeśli mamy do czynienia z pozyskiwaniem nowych klientów, jako działaniem podstawowym w danej kampanii reklamowej, balony reklamowe mogą być przez firmy energetyczne rozdawane przechodniom na ulicach i w innych punkach większych miast. Naturalnie dąży się do tego, aby takie rozdawanie przeprowadzać również w mniejszych miejscowościach, zawsze jednak tam, gdzie można spotkać dużo ludzi. Jak wspomniano, firmy energetyczne pozyskują nowych klientów na masową skalę.

Balony reklamowe mogą być także przeznaczone dla stałych klientów. Mogą np. być do odebrania w siedzibie danej firmy przy podpisywaniu umowy, albo w bardzo wielu różnych sytuacjach i miejscach. Warunkiem jest tutaj skorzystanie z usługi firmy, co odróżnia tę metodę od powyższej, gdzie upominek otrzymywali przypadkowi przechodnie, bez względu na to, czy wiązali się z daną firmą czy też nie. W tej metodzie ważne jest to, że klient nie tylko otrzymuje usługę – dostawę energii, ale także upominek. I ten upominek może czasem przekonać go, aby przy danej firmie pozostał przez długi czas, nawet, jeśli oferty innych firm będą korzystniejsze.