Drukarki fiskalne – funkcjonalne urządzenia dla sklepów

Drukarki fiskalne
Drukarki fiskalne

Od kiedy przepisy polskiego ustawodawstwa nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji wielkości sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalnych, ci szczególnie w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, niechętnie podchodzą na przedmiotowego obowiązku. Przede wszystkim podłożem owej niechęci jest konieczność wydatkowania dużej sumy pieniędzy na zakup odpowiedniej kasy lub drukarki fiskalnej, a także obowiązek przeszkolenia pracowników pod kątem obsługi urządzeń. Jak jednak wskazuje praktyka, przy bliższym poznaniu możliwości urządzeń fiskalnych, prawie każdy przedsiębiorca jest zadowolony z ich używania.

Szybka sprzedaż, szybkie drukowanie paragonu

Zapewne coraz mniej ludzi pamięta jeszcze czasy, w których sprzedawcy w sklepach ubiegłego ustroju podliczali rachunki zakupów całkowicie manualnie, najczęściej na papierach, które później służyły jako opakowania produktów. Istniało wówczas wiele różnorodnych problemów, wśród których na ścisłą czołówkę wysuwa się możliwość matematycznej pomyłki sprzedawcy podczas podliczania wartości zakupów, długość trwania pojedynczej transakcji, a także konieczność żmudnego podliczania obrotów w systemie dziennym, miesięcznym i rocznym.

Współczesna sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń rejestrujących, to zupełnie inna jakość handlu. Nowoczesne kasy i Drukarki Fiskalne posiadają funkcje, które znacznie ułatwiają pracę sprzedawców w sklepach a jednocześnie do minimum skracają czas oczekiwania klienta przed kasą. O ile obsłużenie kilkunastu klientów z pełnymi wózkami zakupów zajęłoby kiedyś co najmniej godzinę czasu, o tyle dzisiejsza obsługa takiej samej liczby klientów i takiej samej liczby towarów skraca się do około dwudziestu procent.

Możliwości nowoczesnych urządzeń rejestrujących

Współczesne kasy i drukarki fiskalne na bieżąco obliczają sumę obrotów. Bez żadnej obsługi, samodzielnie wykonują dzienny raport sprzedaży, dokładnie obliczając wysokość należnego podatku od towarów i usług VAT według poszczególnych stawek. Podobnie umożliwiają wykonanie raportów w różnym przedziale czasowym: tygodniowym, miesięcznym, rocznym.

Dodatkowo drukarki fiskalne mają możliwość pracy poza stałym źródłem prądu, co czyni je urządzeniami całkowicie mobilnymi, umożliwiającymi sprzedaż poza stałą siedzibą sklepu. Długi czas pracy baterii jest gwarantowany przez niemalże każdego producenta. Kolejną zaletą urządzeń fiskalnych jest możliwość szybkiego czytania informacji o produkcie za pomocą specjalnego czytnika kodów kreskowych, a jednocześnie bieżące uaktualnianie stanów magazynowych.